Natuurfotografie Wilbo

Home Info en contact

Copyright Natuurfotograaf Wim Bongers Borne

Onder de volgende voorwaarden is het toegestaan de op deze website geplaatste foto's te gebruiken:

  • neem vooraf contact op met Wim Bongers als één of meerdere van mijn foto's voor gebruik in aanmerking zouden komen;
  • indien er ergens foto's van mij worden geplaatst heeft de gebruiker de plicht mijn naam bij de foto c.q. foto's te vermelden;
  • zonder mijn schriftelijke toestemming of anderszins is het, voor commerciële doeleinden, niet toegestaan de op deze website geplaatste foto's te gebruiken.

Contact c.q. reactie(s):

Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze website of wilt u reageren op mijn foto's die zijn geplaatst neem dan, via ondervermeld mail-adres, contact op met Wim [Wil] Bongers.

e-mail adres: info@natuurfotografiewilbo.nl